Helsingborgs Moské Wakf

När drömmen blir verklighet

Download Brochure

“Om du ser en man som är engagerad i moskén, vittna då om hans tro. För Allah, den Högste, säger: Moskéerna underhålls endast av dem som har tro på Allah och den sista dagen, som utför bönen och ger alms (At-Taubah, 9:18)”

~ Sunan At-Tirmizi

Den muslimska församlingen är en väsentlig del av det svenska samhället i Helsingborg. Församlingens stadiga tillväxt möts dock med utmaningar som begränsade gemensamma resurser. Församlingens behov av en central plats som representerar den islamiska tron i Helsingborg kan inte överskattas. Med detta till grund så har projektet “Wakf” därför initierats. En mark på 10 000 kvadratmeter har köpts för detta projekt. Kostnaden för detta projekt beräknas till 65 miljoner svenska kronor. Hittills har mer än 42 miljoner svenska kronor samlats in genom donationer från muslimska individer runt om i Sverige.
Cirka 66 % av projektet är färdigställt. Idag används befintliga lokaler för alla olika böner, studiecirklar och andra aktiviteter för barn och unga.

Projektets höjdpunkter

Markytan på 10 000 kvm är den största som ägs av en muslimsk förening.
**
Projektet är främst finansierat av donationer från svenskar.
**

Moskén kommer att vara självförsörjande genom hyresintäkter från affärshuset.
**
66% av projektet har slutförts.

Hur allt började

“När en man dör upphör alla hans goda handlingar, förutom tre stycken, varav en av dessa är sadaqah jariyah (oupphörlig välgörenhet)”

~ Riyadh As Salihin

Helsingborgs stad och muslimska församlingar

Helsingborgs kommun är Sveriges åttonde största kommun med närmare 150 000 invånare varav cirka 15 000 är muslimer. Antalet muslimska bönelokaler i kommunen räcker inte för den muslimska minoriteten. Vi har därför i församlingen arbetat gediget i nästan 10 år för att förverkliga drömmen om en ordentlig central samlingspunkt, som uppfyller muslimers andliga behov och som blir Helsingborgs första riktiga moské.

Vi som ansvarar för projektet är Helsingborgs Moské - Wakf grundades 1993. Det är den största och äldsta muslimska församlingen i staden med mer än 2 000 medlemmar. Över åren har församlingen blivit en naturlig del av staden. Vi har goda relationer med andra religiösa församlingar, stadens förvaltningar och lokala politiska partier.

Projektet initierades i samråd med lokala förvaltningar och politiska partier. Den goda dialogen och det konstruktiva samarbetet resulterade i att vi fick möjlighet att förvärva en tomt som är 10 000 kvm med syfte att bygga en andlig knutpunkt för muslimer i staden. En omfattande projektplan fastställdes 2019 och vi kan meddela att väldigt goda framsteg har uppnåtts.

Projektfaser

Cirka 66 % av projektet är färdigställt. Idag används befintliga lokaler för alla olika böner, studiecirklar och andra aktiviteter för barn och unga.

Projektets betydelse

  • Idag finns en brist i staden på muslimska bönelokaler. Helsingborg upplevs som en trivsam stad, inte minst för barnfamiljer. Antalet invånare med muslimsk bakgrund som valt att bosätta sig här har ökat markant under de senaste åren.

  • Behovet av en andlig muslimsk knutpunkt som representerar den muslimska balanserade läran är stor. Bristen på ett sådant alternativ kan ge utrymme för destruktiva krafter att attrahera framförallt ungdomar till felaktiga ideologier.

  • Det politiska klimatet i Sverige bevittnar starkare högerextremism och mer islamofobi. Muslimska församlingar bör därför sträva efter att äga sina lokaler. Helsingborgs Moské är den första muslimska församlingen i staden som äger sin fastighet.

Ditt stöd är ovärderligt

Du kan medverka till projektets framdrift genom dina böner, kompetens, och ekonomiska bidrag.

Hedersmedlem: 24 000 SEK
En kvadratmeter: 5 000 SEK
Projektandel: 1 000 SEK

Har du några frågor!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om Wakf-projektet. Vi är alltid mycket glada över att kunna prata med någon om denna strävan. Kontakta Oss