top of page
Logo_established_dark.png

Projekt Wakf

"Om du ser en man som är engagerad i moskén, vittna då om hans tro. För Allah, den Högste, säger: Moskéerna underhålls endast av dem som har tro på Allah och den sista dagen, som utför bönen och ger alms (At-Taubah, 9:18)"

~ Sunan At-Tirmizi

 

Den muslimska församlingen är en väsentlig del av det svenska samhället i Helsingborg. Församlingens stadiga tillväxt möts dock med utmaningar som begränsade gemensamma resurser. Församlingens behov av en central plats som representerar den islamiska tron i Helsingborg kan inte överskattas. Med detta till grund så har projektet "Wakf" därför initierats.  En mark på 10 000 kvadratmeter har köpts för detta projekt. Kostnaden för detta projekt beräknas till 50 miljoner svenska kronor. Hittills har mer än 20 miljoner svenska kronor samlats in genom donationer från muslimska individer runt om i Sverige.

Tidsplan

Hur kan du bidra?

Att bygga en waf är inte en lätt uppgift. Det kräver tid, ansträngning och viktigast av allt, ekonomiskt stöd från generösa givare som du.

Din donation, oavsett hur liten, kommer att hjälpa oss att nå vårt mål att bygga en ny Wakf för vårt samhälle. Ditt stöd kommer inte bara att gynna oss idag, utan även för kommande generationer.

Låt oss tillsammans förverkliga denna dröm och bygga en vacker och välkomnande moské för vårt samhälle. Vänligen överväg att donera och vara en del av denna ädla sak.

Håll dig uppdaterad om projektet genom att följa oss

Wakf Helsingborg

Wakf Project Details

Helsingborgs stad och muslimska församlingar

Helsingborgs kommun är Sveriges åttonde största kommun med närmare 150 000 invånare. I början av 1980-talet blev antalet muslimer i Helsingborg betydligt fler. Sedan dess har de varit en naturlig del av stadens utveckling och tillväxt. Antalet muslimer i staden har vuxit, inte minst de senaste sju åren. Idag uppskattas antalet muslimer till drygt 14 000 personer inom kommunen.

Däremot har de muslimska församlingarna i staden inte vuxit för att möta behovet och efterfrågan i samma takt. Vilket i sin tur inneburit en brist på adekvata böne- och undervisningsplatser. En återkommande upplevelse bland stadens invånare är trängsel vid gudstjänster och religiösa aktiviteter. Stadens behov av en ny moské med tillhörande mötesplats har vuxit, inte minst med tanke på den demografiska utvecklingen staden stått inför.

2012 bildades en projektgrupp inom församlingen med uppdraget att kartlägga tillgängliga tomter i staden för ett framtida moskébygge. Projektgruppen har under åren stärkt relationen till det kommunala tjänstefolket, haft täta dialoger med stadens politikiska partier och tillsammans bearbetat en rad olika förslag och koncept.

Vi kan nu tillsammans glädjas över beskedet: Helsingborgs kommunfullmäktiga har med överväldigande majoritet beslutat om försäljningen av 10 000 kvm byggtomt till vår gemensamma församling. Förvärvet av tomten möjliggör byggnation av tomten upp till 3 700 kvm. Tomten ligger belägen på Väla Södra i Helsingborg (i nära anslutning till Hornbach).

Detta är en möjlighet som sedan länge varit en dröm, men som tillsammans med era insatser snart också kan förverkligas. Vi ser fram emot en invigningsceremoni 2024 där vi stora som små, tillsammans kan fira Helsingborgs nya moské - Wakf.

Projektbeskrivning

Klicka på informationsikonen över byggnaderna för att lära dig mer om dem.

Projektets nödvändighet

En ny moské? Behöver vi verkligen det?

Det finns flera anledningar till varför muslimer i Helsingborg är i behov en ny moské:

  • Antalet muslimer i staden fortsätter att öka. Helsingborg upplevs som en trivsam stad, inte minst av barnfamiljer. Antalet invånare med muslimsk bakgrund som valt att bosätta sig här har ökat markant under de senaste sju åren. Vidare ökar antalet personer väljer att omfamna islam.

  • Den nuvarande moskén är för liten. Församlingens befintliga lokaler är för små i förhållande till antal medlemmar och besökare. Under gudstjänsten på fredagar uppstår trängsel. Helgskolan kan inte bevilja plats till alla sökande elever. Väntetiden blir allt längre, vilket hindrar många barn och unga att lära sig arabiska språket och koranen.

  • Moskéns befintlig bygglov utgår. Vår befintlig moské på Rusthållsgatan är verksam genom ett tillfälligt bygglov. Bygglovet utgår 2023 och därefter kan fastigheten inte nyttjas som samlingslokal. Vi står inför en risk att Helsingborgs största och äldsta muslimska församling står utan en moské. 

  • Brist på alternativ. I mer än tio år har församlingens projektgrupp arbetat intensivt för att finna en långsiktig lösning. Ett stort antal alternativ har utvärderats utifrån läge, storlek och bygglov utan någon större framgång. 

  • Unga muslimers religiösa identitet. Tonåren är en period då unga söker sin identitet. Församlingens verksamhet behöver stärkas för att stötta ungdomar i deras identitetssökande. Vi vill förhindra externa trångsynta krafter från att påverka unga muslimer i Helsingborg. Vår ambition är att unga muslimer är en naturlig del av stadens demokratiska utveckling och fina sammanhållning.

Har du några frågor!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om Wakf-projektet. Vi är alltid mycket glada över att kunna prata med någon om denna strävan.

bottom of page