• SADAKA_JARIYAH.png

  Är jag skyldig att betala Zakat al-mal?

  Zakat al mal

  Om du är en vuxen muslim vid ditt sinnes fulla bruk, i besittning av ”nisab” (nisab innebär den minsta mängd man måste äga innan zakat är betalbart) och har varit det i ett helt år, då är du skyldig att ge 2,5 procent av din totala förmögenhet till behövande.

  Zakat kan betalas genom kontanta insättningar på bankkonton, eller genom gåvor  guld, silver, och varor från företag. Din zakat har makten att förändra människors liv!

 • ZAKAT-800x800.png

  Är jag skyldig att betala Zakat ul Fitr?

  Zakat al fitr

  Innan Eid bönen efter Ramadans fastedagar är över, måste varje vuxen muslim som äger mat som överstiger hans behov och hans familjs, måste betala Zakat al Fitr. Om personen är en familjeförsörjare, ska han också betala Zakat al Fitr för sina anhöriga, till exempel hans fru, barn och släktingar.

   

  Zakat al Fitr kan betalas några dagar före slutet av Ramadan så att de fattiga kan njuta av Eid.

   

  Minsta belopp som motsvarar ungefär 2 kg mjöl, vete, korn eller ris från varje person i hushållet. Cirka 75 kr per person.

“And when my servants ask you about me, I am near”

2:186 - Al Baqarah