top of page

Årsmöte 2023

final copy1-1.png

Ärade bröder och systrar 
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

Helsingborgs Moskén Ahelalsunnah kallar härmed till Årsmöte i vår moské på Rusthållsgatan 15, Helsingborg den 12 mars 2023 klockan 16:00.


Årsmöte kommer att behandla sedvanliga ärenden enligt stadgarna. En punkt ska behandlas särskilt, gällande anpassning av våra stadgar för att ge oss möjligheten att öppna ”90-konto hos Skatteverket. Detta för att vi ska kunna samla pengar för vår moské projekt även utomlands. 
 

Inför mötet kommer en ny styrelse och nya arbetsgrupper att väljas.
Samtliga årsmötets handlingar såsom:

 Verksamhetsberättelse.

Ekonomisk redovisning


Nomineringar till styrelseuppdrag skall vara Valberedningenstillhanda inom 14 dagar från mottagandet av denna kallelse. För ytterligare information om valet kan ni kontakta valberedningen. 
Valberedningens nuvarande sammansättning:
. Saadoun Machhadani (Abo Oues)
. Mustafa Kiswani (Abo Zuher)
. Issam Azzam (Abo Tawfik)
. Sulimane Mhanna 
Vi ser fram emot er närvaro och visat intresse för att uttrycka er entusiasm över de ansträngningar som görs för att bygga v
år allas nya Wakf.

 

Varmt välkomna
Styrelsen

Helsingborgs Moské - Ahelalsunnah 

Föreslagna kandidater till styrelsen

1. Abdulrahman Bosni
2. Mahmoud Kawash
3. Jamil Dudar
4. Hamid Yasin
5. Soha Hams
6. Sahar Hawa
7. Amer Shalati 

——————
8. Abed Aboutaleb
9. Neserin Ali

Föreslagna suppleanter

Maha hams
Salwa 
Walid hams
Anas Soliman
Mohammad Halawe
Hussein Ali
Mohamm
ed Ashour

bottom of page