Årsmöte 2021

final copy1-1.png

Ärade bröder och systrar 
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

Varmt välkomna att delta i Helsingborgs Moskés föreningsstämma som kommer att hållas lördagen 27 mars kl 18:00.

Valberedningen vill därför informera om följande: 

Information om kandidaterna till styrelsen, revisionen och valberedningen, samt verksamhetsberättelsen och rekommendation om ansvarsfrihet hittar ni längst ner på sidan.


Pga rådande omständigheter kommer vi hålla mötet digitalt på Zoom och Whatsapp.
För att anmäla ert intresse ber vi er att registrera er genom att trycka på WhatsApp-länken nedan genom mobiltelefonen

https://chat.whatsapp.com/KgL3PMFdZoVJ7TOd3jrjQq

Vi vill även påminna er om behovet att betala medlemsavgiften (100 kronor per månad) för att bevara rösträtten.

 

Du kan kontakta valberedningen via följande nummer:
Abu Awais 0765529379
Abu Arkan 0762674040
Abu Zuhair 0769475677
Ahmed Abdul-Hamid 0704147475

Hälsningar Valberedningen
Helsingborgs Moské - Ahelalsunnah 

Dagordning - Lördag 27 mars kl 18:00

 

 • Mötets öppnande

 • ​Fråga om mötets stadgeenliga utlysning

 • Godkännande av dagordningen

 • Val av mötets ordförande

 • Val av mötets sekreterare

 • Val av 2 justerare tillika rösträknare

 • Verksamhetsberättelse 2020

 • Revisionsberättelse

 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 • Fastställande av medlemsavgiften för 2021

 • Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

 • Val av styrelse

 • Val av ordförande på två år

 • Val av övriga styrelsemedledamöter på två år

 • Val av två revisorer varav en sammankallande på två år

 • Val av valberedning på två år

 • Val av firmatecknare

 • Motioner

 • Övriga frågor

 • Mötets avslutande

Föreslagna kandidater till styrelsen

Hamid Yasin
Jamil Doudar 
Maher Hamid
Mahmoud Kawaach
Mohammad Helaoui
Sahar Hawa  
Walid Hams

Föreslagna suppleanter

Anas Sulaiman
Soha El Hams

Verksamhetsberättelse (pdf)

Ekonomisk berättelse (pdf)

Revisionsberättelse (pdf)

Föreslagna revisorer

Mohammad Al Hams 
Sami Zahi 

En auktoriserad revisor

 

Föreslagna valberedare

Mustafa Kiswani 
Abo Owais 
Abo Arkan 
Ahmad Abdelhamid 
Mahmoud Doudar 
Mahmoud Khader